Lift Max Thailand
Lift Max Thailand
Lift Max Thailand
Lift Max Thailand

Contact Us

Contact Information

* Required Fields

Map :

- Office

Address :

บริษัท ลิฟต์แม็กซ์ จำกัด
6/157 หมู่7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Tel :  (662) 759 8352-5

Fax : (662) 759 8356

GPRS Location : 13.614060, 100.615877

QR CODR GPRS :

Liftmax : QR CODR GPRS

Liftmax : Map

 

 

 

- Warehouse

Address :

บริษัท ลิฟต์แม็กซ์ จำกัด
Warehouse โครงการยิ่งเจริญ2
เลขที่ 888/106 หมู่ที่19 ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Tel :  02 174 7176

GPRS Location : 13.569136, 100.703906

QR CODR GPRS :

Warehouse : QR CODR GPRS

Warehouse : Map